ورم بینی

ورم بینی بعد از جراحی

بعد از جراحی بینی چه در بینی گوشتی و چه در بینی استخوانی پیش آمدن ورم کاملا امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است باید توجه داشته باشید که در هر صورت چه بینی شما گوشتی باشد و یا بینی با فرم استخوانی داشته باشید بعد از جراحی بینی شما حتما متورم خواهد بود البته میزان این ورم برای افراد مختلف متفاوت خواهد بود اما در هر صورت نتیجه و فرم نهایی بینی بعد از بین رفتن ورم بینی به طور کامل مشخص خواهد شد. در این مقاله به شما آگاهی های لازم در مورد ورم بینی داده خواهد شد پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.